WKR ook voor zonnepanelen en laadpalen

Een groeiende groep werkgevers biedt medewerkers aan financieel te helpen met het verduurzamen van hun woning. Via de werkkostenregeling (WKR) kan je als werkgever jouw medewerkers helpen hun uitgaven voor energie te verlagen. De koop of huur van zonnepanelen of een laadpaal kunnen namelijk onderdeel zijn van de werkkostenregeling (WKR). De Belastingdienst heeft ingestemd met deze mogelijkheid. Werknemers kunnen zo privé aanzienlijk besparen op hun stroomkosten en als bedrijf draag je bij aan verduurzaming, ook buiten de eigen onderneming.

Zonnepanelen eengezinswoning
LG zonnepaneel

Onbelast geld aan werknemers besteden

De vrije ruimte in de WKR houdt in dat je een deel van de loonsom onbelast aan jouw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen worden jaarlijks bijgesteld. Bekijk de website van de Belastingdienst voor het nu geldende percentage en de loonsom. Let op dat je de vrije ruimte niet overschrijdt. 

Over dit extra bedrag moet je namelijk 80 procent belasting betalen, ook wel de eindheffing genoemd! Ook dien je te letten op de gebruikelijkheid van het bedrag dat je besteedt aan jouw werknemers.

Financiële ruimte

Eenvoudig gezegd houdt een werkkostenregeling in dat een werkgever een vergoeding kan geven aan de werknemer zonder dat die daar belasting over hoeft te betalen. Dat kan tot een bedrag van maximaal € 2.400,- per medewerker per jaar. De WKR moet je verantwoorden in de aangifte van de loonheffingen.
De financiële ruimte die je in totaal hebt voor de WKR is afhankelijk van het geheel van lonen en sociale premies van al jouw personeel. Tot €400.000,- gaat het om 1,7%; daarboven is het 1,18%.

Hoe kan jij bijdragen?

Iedereen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen aan een
duurzame toekomst en de energietransitie.

Zonne-installaties

Voor woningen

Zonne-installaties

Voor bedrijfspanden

EV's opladen

Verschillende laadpalen

Veelgestelde vragen

Alle informatie op een rij

Check hoeveel jij kan besparen

Binnen één minuut

Zakelijke (belasting)voordelen

De EIA is een fiscale regeling die ondernemingen stimuleert om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Via de EIA is het mogelijk om 45,5% van de investering af te trekken van de fiscale winst, wat een netto voordeel oplevert van circa 11% van de investering. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA zijn opgenomen in de Energielijst.

De KIA geldt voor allerlei soorten bedrijfsmiddelen, ook voor zonnepanelen en laadpalen. Om aanspraak te maken op de KIA moet je binnen 3 maanden na aanschaf van de zonnepanelen of laadpaal een melding maken van je investering in het e-Loket van de RVO.

Als er geen tarief wordt gerekend voor de laadsessies komen laadpalen in aanmerking komen voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Via de MIA is het mogelijk om minimaal 27% en maximaal 45% van de investering af te trekken van de fiscale winst, bovenop de normale afschrijving. Dit levert een netto voordeel op van circa 7 tot 11%. De totale investeringskosten moeten wel minimaal € 2.500 zijn. Hieronder vallen ook de installatiekosten. Om hiervan gebruik te maken dien je onze offerte conform de geldende voorwaarden in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

Met de VAMIL kan je 75% van jouw milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment (versneld) afschrijven, wat leidt tot een netto voordeel van ongeveer 3%. Gezamenlijk kunnen de MIA en VAMIL een netto voordeel opleveren van maximaal 14%. 

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie voor zonnepanelen kan je aanvragen tot en met 31 december 2023. De subsidie voor de aanschaf van zonnepaneleninstallaties bedraagt € 125 per kWp.

SDE++ stimuleert de CO2-emissiereductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs/ton CO2. De regeling heeft ieder jaar één openstellingsronde. De SDE++ is voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties die een techniek gaan inzetten die op de SDE-lijst staat. Als je een SDE++ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, ontvang je 15 jaar lang een vast subsidiebedrag per opgewekt kilowattuur zonne-energie.